Hirtshalsfisk.dk
Velkommen til Hirtshals Fiskeeksportørforening

Hirtshals Fiskeeksportørforening er en forening af aktive fiskeindustrier og fiskeeksportører i Hirtshals.

Hirtshals har i årtier været hjemsted for en stor fiskeflåde bestående af en del jollefiskere, snurrevods- og garnkuttere, stålskibe til konsumfiskeri samt større pelagiske fartøjer.

Denne sammensatte fiskeflåde har været grundlaget for fiskeindustrien i Hirtshals, som har udviklet sig på forkant af hvad markedet til enhver tid tilsiger.

Tæt samarbejde mellem fisker, forarbejdning og verdensmarkedet for fiskeprodukter har sikret en ensartet kvalitet på meget højt niveau for alle vore medlemsvirksomheder.

Fiskevirksomhederne i Hirtshals er altid i stand til at betale sine leverandører en god pris, som modsvarer markedets pris for kvalitetsprodukter.

I dag er Hirtshals hjemsted for nogle af verdens førende virksomheder inden for forædling af fisk og skaldyr såvel som internationale handelsvirksomheder inden for stort set alle fiskearter.

Foreningens vedtægter

Welcome to the Association of Hirtshals Fish Exporters

The Association of Hirtshals Fish Exporters is an association of active fish industries and fish exporters in Hirtshals.

For decades, Hirtshals has been the home port of a large fishing fleet, consisting of some dinghy fishermen, Danish seine and twine cutters, steel ships for consumption fishing as well as larger pelagic vessels.

This varied fishing fleet has been the foundation of the fish industry in Hirtshals which has developed continuously in order to meet the demands of a changing market.

A close cooperation between fishermen, processing and the world market for fish products has ensured homogeneity in quality at a very high level for all our member industries.

The fish industries in Hirtshals are always capable of paying a good price to their suppliers - a price that matches the market price for quality products.

Today, Hirtshals has some of the world's leading industries in processing of fish and shellfish as well as international trading companies for virtually all types of fish.

Copyright © Hirtshals Fiskeeksportørforening
Medlemmer/
Members

Arne Nielsen Fiskeeksport A/S
+45 96567200

Brdr. Schlie's Fiskeeksport A/S
+45 98945777

Chr. Østergaard Fiskeeksport
+45 98941192

Chrisfish Hirtshals
+45 98942311

Claus Sørensen A/S
+45 98941566

Dan Prawn A/S
+45 99563000

Elite Seafood A/S
+45 98945644

Gaardboe's Fiskehandel
+45 98941093

Heide Fiskeeksport A/S
+45 98942055

Keka Fisk Aps
+45 98942699

Maran Seafood A/S
+45 98945422

Maresco A/S
+45 98946565

N. O. Hausgaard Fiskeeksport A/S
+45 98942188

Nigra Fiskeeksport A/S
+45 98941988

Nordic Seafood A/S
+45 98941533

Nordjydsk Fiskefoder A.m.b.a
+45 98944933

Nyfrost Hirtshals A/S
+45 98943011

O. H. Fiskeeksport A/S
+45 98943977

Rahbek Filet A/S
+45 98944200

Seawell Hirtshals A/S
+45 98942722

Skagerak Fiskeeksport A/S
+45 98941100

Thorfisk Trading A/S
+45 98945599

Tip-Top Fiskeindustri A/S
+45 98941555

Vandkrog Fisk
+45 98943377